110*90 İSTAVROZ
110*90 İSTAVROZ

Mandallı İstavroz, mandallı yağmurlama sisteminde kullanılan suyu dağıtmaya yarayan ek parçadır.