75*75 İSTAVROZ
75*75 İSTAVROZ

Mandallı İstavroz, mandallı yağmurlama sisteminde kullanılan suyu dağıtmaya yarayan ek parçadır.